EL PROJECTE

A la secció ‘Documents’ trobaràs el programa llarg i el programa curt per les eleccions 2023

La CUP-ALL pretén anar més enllà d’una simple candidatura municipal, i vol ser realment un lloc de confluència de diferents sensibilitats amb un seguit de convenciments polítics comuns reflectits en els principis i objectius següents:

Aplicació de polítiques socials basades en la justícia i els drets socials dels nostres veïns: passar d’una política assistencialista basada en el repartiment de beques i caritat, al reconeixement dels drets de les persones.

Aplicació de polítiques feministes i de defensa dels drets de les dones, del col·lectiu LGTBIQ+ i de les persones migrades en tots els àmbits municipals. Per una Llagostera acollidora per les persones refugiades i solidària amb els altres pobles del món. Drets de ciutadania per a tothom

Garantia del dret a l’habitatge i els subministraments bàsics. Per un parc públic d’habitatge de lloguer municipal suficient i assequible.

Per una gestió pública dels serveis. Remunicipalització dels serveis externalitzats perquè els impostos no vagin a parar massivament al calaix de beneficis de grans empreses.

Promoció de la participació ciutadana com una eina d’expressió de la ciutadania i no com una eina de propaganda. Empoderament de la gent per implicar-la en les decisions municipals.

Reactivació de l’economia local amb un model no només basat en el foment del turisme, sinó en la promoció de l’activitat econòmica amb una ocupació de qualitat i amb una clara aposta per l’economia social i cooperativa.

Eixamplament dels compromisos mediambientals, foment de l’ús d’energies renovables, preservació del territori i aposta per unes pràctiques agrícoles i ramaderes respectuoses amb el medi ambient i el benestar animal.

Revisió estratègica i participativa del planejament urbanístic municipal.

Màxima transparència de la vida política municipal i aplicació de criteris ètics en la gestió de govern. 

Avançar cap a la independència de Catalunya en el marc estatal dels Països Catalans: l’única proposta realista a llarg termini per a la supervivència de la llengua i la cultura catalanes, i que obre la possibilitat de bastir una nació socialment justa i políticament lliure.